top of page

Meie Teenused

Feature Forest on ettevõte, mis ostab metsakinnistuid üle Eesti. Meil ei ole kinnisvara ostmisel mingeid piiranguid, nagu hüpoteegid või mürakaitsepiirangud. Isegi kui kinnistul on põllumaad või osaliselt hoonestatud, leiame lahenduse selle ostmiseks. Lisaks, kui soovite müüa ainult kindlat osa kinnisvarast, saame ka selle majutada. Oleme valmis tegema mõõdistustöid ja katma kõik sellega seotud kulud.

Kui vajad metsamüügi alal professionaalset nõu, võta meiega julgelt ühendust. Leiame koos parima lahenduse ja teeme teile sobiva pakkumise.

Meie esialgne hinnang põhineb olemasolevate laoandmete omanike esitatud teabel ja kaardimaterjalidel. Kuid teie esitatud lisateave aitab täpsust tagada.

 

Meie ettevõtte hindaja külastab objekti, et koostada lõpppakett ja hinnata metsa tegelikku olukorda.

Aerial View of Forest
Cutting Woods

Oleme huvitatud ostma raieõigust teie metsakinnistul ja oleme valmis pakkuma selle eest parimat võimalikku hinda, mis vastab turu kõrgeimatele standarditele. Meie eesmärk on tagada, et tehing oleks läbipaistev ja teie jaoks kasulik. Küsige meilt tasuta hinnapakkumist, täites kontaktivormi.

Müües oma raieõiguse meile, saate kindlustunde, et raie viiakse läbi vastutustundlikult ja keskkonda säästvalt. Meie meeskond tagab, et raieprotsess toimub professionaalselt ning jätab metsale võimalikult väikese jälje. Lisaks hoolitseme selle eest, et väljaveoteed ei kahjustaks ümbritsevat loodust ega elusloodust.

Meie eesmärk on luua pikaajaline ja vastastikku kasulik koostöösuhe, seega oleme avatud aruteludele ja teie erisoovidele. Võtke meiega ühendust juba täna, et alustada protsessi, mis võimaldab teil oma metsavarude eest parimat hinda saada.

Numbering Trees

Metsamajandamiskava on metsaomaniku jaoks üks tähtsamaid dokumente, kuna see annab suunised ja juhised metsa järgmise kümne aasta majandamiseks. Kava ei käsitle ainult metsa praegust väärtust, vaid aitab ka planeerida, milliseid töid teha, millises mahus ja kuidas toimida peale raiet.

Metsamajanduskava koostatakse metsavarude ja seisundi ülevaate põhjal ning sisaldab soovituslikku 10-aastast tegevuskava konkreetse kinnistu majandamiseks. Ainult riikliku tegevusloaga metsakorraldusettevõtted võivad koostada ja kinnitada metsakavasid, tagades sellega kvaliteetse töö.

Kavas tuuakse välja kasvava metsa tagavara, peamised puuliigid, kasvukohatüüp ja puistu täius. Oluline on märkida, et kava ei ole kinnisvara hindamisakt, vaid pigem objektiivne kinnistu inventuur, mis aitab hindamisel arvestada erinevate teguritega nagu metsatäius, vanus ja kasvukohatüüp.

Metsamajanduskava aitab teha teadlikke otsuseid metsa majandamisel, tagades selle säästliku kasutamise ja väärtuse säilimise tulevikus.

Kindlasti, siin on teksti muudetud versioon:

Rohumaa ost pole Feature Foresti jaoks igapäevane tegevus, kuid viimastel aastatel on see muutunud üha olulisemaks. Ettevõtte jaoks on prioriteediks suurendada enda majandatavate kinnistute pindala, sealhulgas ostes metsaga piirnevaid põllu- ja rohumaid. Tihti on vanade põlvede poolt haritud maad tänapäeval lihtsalt võssa kasvanud ja maaomanikud ei suuda neid üles harida, kuna puuduvad selleks vajalikud vahendid ja võimalused.

Keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku kodumaise ettevõttena on Feature Forestil suur mure väliskapitali omandisse minevate kinnistute ning põllu- ja rohumaade pärast. Et kaitsta kohalikku keskkonda ning tagada, et need maad teeniksid meie järeltulevaid põlvkondi, teeb ettevõte kõik endast oleneva, et need maad saaksid taas kasutusele võetud ja korralikult majandatud.

Planting New Trees
Loading Logs

Meie firma on huvitatud põllumaade ostmisest üle Eesti, olenemata nende asukohast või suurusest. Pakume võimalust osta nii hooldatud kui ka hooldamata maa-alasid, sealhulgas võsastunud alasid. Oleme avatud kõigile päringutele seoses põllu- ja rohumaa müügiga, ka juhul kui kinnistul on ehitised või metsamaa. Rendilepingu olemasolu või kinnistu koormatus hüpoteegiga ei ole takistuseks müügitehingu tegemisel. Lisaks oleme valmis ostma põllumaad looduskaitseliste piirangutega aladelt.

Põllumaa hind sõltub mitmest tegurist, sealhulgas mullastiku tüübist, kinnistu reljeefist, asukohast, ligipääsust ja suurusest. Igale pakkumisele läheneme individuaalselt  võttes arvesse kliendi konkreetseid vajadusi ja asjaolusid.

Kui olete huvitatud oma põllu- või rohumaa müügist või soovite saada hinnapakkumist, võtke meiega julgelt ühendust. Oleme valmis teid abistama ja arutama võimalikke müügitehinguid!

bottom of page