top of page

Rohumaa ost

Rohumaa ost pole Feature Foresti jaoks igapäevane tegevus, kuid viimastel aastatel on see muutunud üha olulisemaks. Ettevõtte jaoks on prioriteediks suurendada enda majandatavate kinnistute pindala, sealhulgas ostes metsaga piirnevaid põllu- ja rohumaid. Tihti on vanade põlvede poolt haritud maad tänapäeval lihtsalt võssa kasvanud ja maaomanikud ei suuda neid üles harida, kuna puuduvad selleks vajalikud vahendid ja võimalused.

Keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku kodumaise ettevõttena on Feature Forestil suur mure väliskapitali omandisse minevate kinnistute ning põllu- ja rohumaade pärast. Et kaitsta kohalikku keskkonda ning tagada, et need maad teeniksid meie järeltulevaid põlvkondi, teeb ettevõte kõik endast oleneva, et need maad saaksid taas kasutusele võetud ja korralikult majandatud.

Rohumaaost.webp
bottom of page