top of page

Ettevõttest

Feature Forest on metsamajandusettevõte, mis on pühendunud metsade säästlikule kasutamisele ja loodusvarade jätkusuutlikule haldamisele. Oleme tegutsenud üle 10 aasta Eestis ning meie peamine eesmärk on luua ja säilitada mitmekesiseid metsakeskkondi, kus looduslikud ökosüsteemid saavad areneda ja inimestel on võimalik nautida metsaressursse vastutustundlikult.

Oleme spetsialiseerunud mitmesugustele metsandusteenustele, mis hõlmavad metsa inventeerimist, planeerimist, raieid ning metsauuendust ja -hooldust. Meie kogenud meeskond koosneb metsanduse spetsialistidest, kes omavad põhjalikku teadmist metsade ökoloogiast ja ökosüsteemidest ning on varustatud kaasaegsete tehnoloogiatega, et tagada tõhus ja jätkusuutlik metsamajandamine.

Feature Forest keskendub ka keskkonnasõbralikele metsamajandamise praktikatele, mis hõlmavad ökoloogiliselt tasakaalustatud metsa raie- ja uuendamismeetodeid ning bioloogilise mitmekesisuse säilitamist. Meie eesmärk on luua metsaökosüsteemid, mis pakuvad mitte ainult puitu ja muid metsaressursse, vaid ka elurikkust ning looduslikke elupaiku erinevatele liikidele.

Lisaks oma põhitegevusele on Feature Forest pühendunud ka keskkonnateadlikkuse tõstmisele ja haridusele. Meie meeskond korraldab koolitusi ja seminare, et jagada teadmisi metsanduse olulisusest ja metsade säästlikust majandamisest ning julgustada teisi tegutsema keskkonna säilitamise nimel.

Kokkuvõttes on Feature Forest metsamajandusettevõte, mis seisab säästva metsanduse põhimõtete eest ning pakub mitmekülgseid metsandusteenuseid, mis tasakaalustavad majanduslikke, ökoloogilisi ja sotsiaalseid aspekte. Oleme pühendunud loodusvarade tõhusale ja vastutustundlikule haldamisele, et tagada metsade jätkusuutlik kasutamine tulevastele põlvedele.


 

bottom of page