top of page

KÜSIGE HINNAPAKKUMIST

Feature Forest majandab metsa säästlikult ja loodussõbralikult, et säilitada metsa looduslikke protsesse, elurikkust ja väärtust. Oma tööde teostamisel järgime keskkonnastandardeid ja metsa majandamise head tava. Raieõiguse puhul oleme valmis nõustama metsaomanikke metsa uuendustööde küsimustes ning aidata neil jõuda õigele otsusele.

HELISTAGE MEILE - 5051717

MEIE PAKUTAVAD TEENUSED 

Metsamajandamiskava

Rohumaa ost

Põllumaa ost

bottom of page