top of page

KÜSIGE HINNAPAKKUMIST

Feature Forest majandab metsa säästlikult ja loodussõbralikult, et säilitada metsa looduslikke protsesse, elurikkust ja väärtust. Oma tööde teostamisel järgime keskkonnastandardeid ja metsa majandamise head tava. Raieõiguse puhul oleme valmis nõustama metsaomanikke metsa uuendustööde küsimustes ning aidata neil jõuda õigele otsusele.

HELISTAGE MEILE - +372 5180192

bottom of page